Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “#ZGADNIJMNIE” 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem konkursu jest Quest Cage półka cywilna, ul. Dębowej 65/2, 40-109 Katowice, NIP: 6342935369
 1. Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą wziąć udział w konkursie za pozwoleniem opiekuna prawnego.

 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem konkursu #ZgadnijMnie
 2. b) spełnienie warunków podanych w §3 
 3. c) zaznaczenie „lubię to” funpagów Organizatorów (https://www.facebook.com/questcage.er/). 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego konkursu. W konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

 • 3 ZASADY KONKURSU 
 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Co znajduje się w tajemniczej skrzynce?” wraz z hasztagiem #ZgadnijMnie

 2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która jako pierwsza, w komentarzu pod postem konkursowym poda najdokładniejszy opis przedmiotu schowanego w pudełku.
  (but<czerwony but<czerwony adidas)
 3. Skrzynki konkursowe znajdują się fizycznie w siedzibach organizatorów
 • Quest Cage Escape Room, ul. 3-maja 6-8/3 w Katowicach
 • Ludiversum, ul. Kamienna 7 w Katowicach
 • Wrotkarnia, ul. Dąbrówki 10 w Katowicach
 • MKBowling, ul. Kościuszki 229 Galeria Libero w Katowicach
 • Cybermagia ul. Stawowa 3 Oficyna w Katowicach
 1. Przedmioty konkursowe zostaną schowane w dedykowanym pudełku od Quest Cage Escape Room. 
 • Do pudełka nie można zaglądać!
 • Można pudełko zważyć, podnieść, ostrożnie potrząsnąć, powąchać, zbadać w sposób nie ingerujący w jego naturalną formę. 
 • Ozdoby na Pudełku są znakami rozpoznawczymi Organizatora/Współorganizatora i nie muszą być podpowiedzią do zawartego w środku przedmiotu.
 • Przedmioty są nawiązaniem do branży Organizatora/Współorganizatora
 1. Konkurs będzie przeprowadzany w cyklach tygodniowych rozpoczynając od dnia 14 sierpnia 2020 do dnia 9 października 2020.  każdego tygodnia konkursu w pudełku będzie chowany inny przedmiot 
 1. Każdy uczestnik może wstawić tylko jeden komentarz, komentarze edytowane nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. Akceptowalne jest usunięcie komentarza i wstawienie nowego jeśli uczestnik chce zmienić swoją odpowiedź.
 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodę można odebrać w siedzibie organizatora lub może zostać przesłana pocztą elektroniczną jeżeli jest taka możliwość.
 1. Nagrody w Konkursie są ogłaszane na fanpage’ach organizatorów w trakcie trwania konkursu.

 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
  i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną w przeciągu 3  dni od daty zakończenia konkursu.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie, do odwołania.