Regulamin

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i korzystania z usług oferowanych przez Quest Cage w lokalu przy ul. Dębowej 65 w Katowicach.

Rezerwacja

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu oraz polityki prywatności.
2. Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną przez witrynę www.questcage.pl lub telefonicznie pod numerem 794 780 888.
3. Dokonanie rezerwacji zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w formularzu rezerwacji.
4. Potwierdzenie będzie zawierać datę, godzinę i nazwę pokoju.
5. Rezerwacje dokonywane w dniu planowanej gry prosimy potwierdzać telefonicznie.
6. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza wyznaczonymi godzinami po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową lub telefoniczną.

Płatność

1. Płatność możliwa jest na miejscu gotówką lub Voucherem po zakończeniu gry.
2. Zakupu Vouchera można dokonać w siedzibie Quest Cage, płatność gotówką, ważność 30 dni od daty zakupu.
3. Zakup Vouchera drogą elektroniczną: po dokonaniu opłaty przelewem bankowym na konto firmowe, uczestnik oktrzyma voucher elektroniczny do samodzielnego wydruku.

Rezygnacja z gry

1. Istnieje możliwośc odwołania rezerwcaji:
a. poprzez link odwołujący otrzymany w mailu potwierdzającym złożenie rezerwacji przez stronę www.questcage.pl
b. poprzez kontakt telefoniczny,

2. Jeżeli zakup gry został dokonany przez portal www.lockme.pl:
a. istnieje możliwość przełożenia/odwołania terminu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym nie później niż 24 godziny przed planowaną grą.
b. jeżeli grupa nie pojawi się w terminie gry, rezrwacja przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.

Zasady gry

1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest dokonanie rezerwacji.
2. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób.
3. Czas gry to 60 min bez możliwości przedłużenia. Uczestnicy zabawy zobowiązani są pojawić się 10 min przed zaplanowanym rozpoczęciem gry. Spóźnienie może skrócić czas gry.
4. Gra jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Istnieje możliwość zorganizowania gry z moderatorem dla osób poniżej 18 roku życia po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługa (z minimum 48h wyprzedzeniem)
5. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsje lub w trakcie leczenia psychiatrycznego.
6. Zakazane jest korzystanie z usług Quest Cage pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
7. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem osób uczestniczących w grze lub w przypadku naruszenia regulaminu.
8. W czasie gry uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym również telefonów komórkowych.
9.Każdy uczestnik odpowiada za swoje zachowanie w pokojach Quest Cage i jest odpowiedzialny za ewentualne zniszczenia przez niego dokonane.
10.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa gra może zostać przerwana bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty.
11.Za zgodą graczy zdjęcie grupy zostanie opublikowane na profilu Quest Cage, na portalu społecznościowym Facebook.pl.
12.Grupy, których zdjęcia opublikowane na naszym facebook’owym funpage’u zbierają najwięcej polubień oraz, na których gracze się oznaczą (w celu identyfikacji i kontaktu) mogą otrzymać od nas upominek. Pod uwagę nie będą brane grupy, które lajki zdobyły poprzez udostępnienie na stronach typu „lajk za lajk” „wygrana za lajki” „pomoc w zbieraniu lajków” itp, bądż gdy zaistnieje podejrzenie zakupu lajków.
13.Pod uwagę bierzemy ilość lajków uzbieranych do 10 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym grupa zagrała w Quest Cage.